ใบอนุญาตเลขที่ 11/06657

ล่องแพเมืองกาญ รายาบุรีรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
2 วัน 1 คืน / 3 วัน 2 คืน
ราคา 1,550.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-007
รายละเอียดเพิ่มเติม

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
+วนธารารีสอร์ท

จ.พิษณุโลก 2 วัน 1 คืน
ราคา 1,590.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-005
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทะเลเกาะกูด กัปตันฮุ๊ก รีสอร์ท

จ.ตราด 2วัน 1คืน/3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,100.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-021
รายละเอียดเพิ่มเติม

สวนไทรโยค รีสอร์ท
จ.กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,580.-/เดินทาง ทุกวัน

รหัส THP-018
รายละเอียดเพิ่มเติม

ล่องแก่งน้ำว้าตอนบน+กลาง

จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
ราคา 4,950.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP033
รายละเอียดเพิ่มเติม
เดินป่าแม่แตง ขี่ช้าง เล่นน้ำตก ล่องแพยาง
จ.เชียงใหม่ (ONE DAY TRIP)

เข้าทางจ.ระนอง 2 วัน 1 คืน
ราคา 1,200.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-137
รายละเอียดเพิ่มเติม

บ้านไม้ธารา ปลูกป่าชายเลน
จ.สมุทรสาคร 2 วัน 1 คืน
ราคา 1,500.-
เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-138
รายละเอียดเพิ่มเติม


เกาะมันนอก รีสอร์ท

จ.ระยอง 2วัน 1คืน/3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,450.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-022
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง
สะพานซูตองเป้

จ.แม่ฮ่องสอน 6 วัน 5 คืน
ราคา 7,600.-/รหัส THT-1509
เดินทาง ตค.58-ธค.59
เดินทาง 9 ท่าน (รถตู้ VIP)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดอยเสมอดาว ดอยภูคา ผาชู้

จ.น่าน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,400.-/รหัส THT-1514
เดินทาง ตค.58-ธค.59
เดินทาง 9 ท่าน(รถตู้ VIP)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภูทับเบิก เชียงคาน ภูป่าเปาะ
ภูเรือ ภูหินร่องกล้า ภูลมโล
จ.เพชรบูร์ พิษณุโลก 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,700.-/รหัส THT-1511
เดินทาง ตค.58-ธค.59
เดินทาง 9 ท่าน(รถตู้ VIP)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง

จ.เชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
ราคา 6,400.-/รหัส THT-1512
เดินทาง ตค.58-ธค.59

เดินทาง 9 ท่าน (รถตู้ VIP)
รายละเอียดเพิ่มเติม

แกนด์รัสเซีย มอสโคว์
ประเทศรัสเซีย 8 วัน
เริ่มต้น 55,900.-
เดินทาง สค.59-มค.60
รหัส OUT-1631
รายละเอียดเพิ่มเติม


HELLO SUMMER IN KOREA

ประเทศเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคา 15,900
เดินทาง กค.-ตค.59
รหัส OUT-1625
รายละเอียดเพิ่มเติม

HOKKAIDO LAVENDER NO.1 (TG)

ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
ราคา 48,900.-
เดินทาง ส.ค. 59
รหัส OUT-1623
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์
ประเทศฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ราคา 21,900.-
เดินทาง 22-24 ต.ค.59
รหัส OUT-1620
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
คุ้มครองเอเชีย
(สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
Oasis Group Tour Asia
เริ่มต้น 95.-/ท่าน
รหัส INS-001

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
Travel Insurance for Outbound Traveller
(ยื่นขอวีซ่า Schengen ได้)
เริ่มต้น 290.-/ท่าน รหัส INS-002

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ(สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
Travel Insurance Oasis Group Tour (ยื่นขอวีซ่า Schengen ได้)
เริ่มต้น 235.-/ท่าน รหัส INS-002
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

TOP