ใบอนุญาตเลขที่ 11/06657

อุดรธานี หนองคาย
Low Carbon More Gastronomy
3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 6,100.-
เดินทาง ทุกวัน
รหัส FTH-027
รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่างทอง สิงห์บุรี

Low Carbon More Legacy
2 วัน 1 คืน ราคา 3,500.-
เดินทาง ทุกวัน
รหัส FTH-024
รายละเอียดเพิ่มเติม

WISDOM OF TAPI RIVER
Surat Thani 2D 1N
Price: 7,500 THB
Date on request.
Code:FTH-005
Read More

CASTAWAY PARADISE
Phuket 2D 1N
Price: 29,000 THB
Date on request.
Code:FTH-012
Read More

LAND OF LIVING
Ayutthaya One Day Trip
Price: 6,700 THB
Date on request.
Code:FTH-002
Read More
Ayutthaya Highlight "Food & Ride"
Ayutthaya One Day Trip
Price: 4,200 THB
Date on request.
Code:FTH-001
Read More
Incredible beauty abundance of natural resources
Surat Thani 2D 1N
Price: 6,900 THB
Date on request.
Code:FTH-023
Read More

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
ราคา 3,700.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส FTH-021
รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุมชนริมน้ำจันทบูร
จ.จันทบุรี 2 วัน 1 คืน
ราคา 3,900.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส FTH-022
รายละเอียดเพิ่มเติม

เกาะมันนอก รีสอร์ท

จ.ระยอง 2วัน 1คืน/3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,450.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-022
รายละเอียดเพิ่มเติม

SPIRIT OF TURKEY FIVE STARS
ประเทศตุรกี 8 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 39,900.-
เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61
รหัส OUT-1801
รายละเอียดเพิ่มเติม


ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม (CX)

ประเทศฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 17,900.-
เดินทาง มี.ค.-ต.ค.61
รหัส OUT-1804
รายละเอียดเพิ่มเติม
BLESSING MYANMAR (FD)
ประเทศพม่า 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 10,888.-
เดินทาง มี.ค.-ก.ย.61
รหัส OUT-1805
รายละเอียดเพิ่มเติม

GO WENT GONE HOKKAIDO (TG)
ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 39,999.-
เดินทาง กค.-สค. 61
รหัส OUT-1806
รายละเอียดเพิ่มเติม


T-SUD CHENGDU WORLD HERITAGE (TG)
ประเทศจีน 6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 25,888.-
เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61
รหัส OUT-1802
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7D 4N (EK)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 59,900.-
เดินทางพค.-สค.61
รหัส OUT-1809
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
คุ้มครองเอเชีย
(สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
Oasis Group Tour Asia
เริ่มต้น 95.-/ท่าน
รหัส INS-001

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
Travel Insurance for Outbound Traveller
(ยื่นขอวีซ่า Schengen ได้)
เริ่มต้น 290.-/ท่าน รหัส INS-002

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ(สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
Travel Insurance Oasis Group Tour (ยื่นขอวีซ่า Schengen ได้)
เริ่มต้น 235.-/ท่าน รหัส INS-003
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

TOP