ใบอนุญาตเลขที่ 11/06657

ล่องแพเมืองกาญ รายาบุรีรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
2 วัน 1 คืน / 3 วัน 2 คืน
ราคา 1,550.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-007
รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวใจมรกต หมู่เกาะตาฟุ๊ก (ประเทศพม่า)
เข้าทางจ.ระนอง Day Tour
ราคา 3,700.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส INP-007
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทะเลเกาะกูด กัปตันฮุ๊ก รีสอร์ท

จ.ตราด 2วัน 1คืน/3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,100.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-021
รายละเอียดเพิ่มเติม

สวนไทรโยค รีสอร์ท
จ.กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,580.-/เดินทาง ทุกวัน

รหัส THP-018
รายละเอียดเพิ่มเติม

เกาะนาวโอพี
Nyaung Oo Phee Island (ประเทศพม่า)

เข้าทางจ.ระนอง 3 วัน 2 คืน
ราคา 8,500.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส INP-010
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาะนาวโอพี
Nyaung Oo Phee Island (ประเทศพม่า)

เข้าทางจ.ระนอง Day Tour
ราคา 3,700.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส INP-008
รายละเอียดเพิ่มเติม

เกาะนาวโอพี
Nyaung Oo Phee Island (ประเทศพม่า)
เข้าทางจ.ระนอง 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 6,100.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส INP-009
รายละเอียดเพิ่มเติม

เกาะมันนอก รีสอร์ท

จ.ระยอง 2วัน 1คืน/3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,450.-/เดินทาง ทุกวัน
รหัส THP-022
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง
สะพานซูตองเป้

จ.แม่ฮ่องสอน 6 วัน 5 คืน
ราคา 8,700.-/รหัส THT-1610
เดินทาง พย.59-มค. 60
เดินทาง 9 ท่าน (รถตู้ VIP)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ม่อนกระทิง แม่แจ่ม ผาช่อ

จ.เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
ราคา 5,400.-/รหัส THT-1614
เดินทาง พย.59-มค. 60
เดินทาง 9 ท่าน(รถตู้ VIP)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภูทับเบิก เชียงคาน ภูป่าเปาะ
ภูเรือ ภูหินร่องกล้า ภูลมโล
จ.เพชรบูร์ พิษณุโลก 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,200.-/รหัส THT-1612
เดินทาง พย.59-มค. 60
เดินทาง 9 ท่าน(รถตู้ VIP)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดอยตุง ภูชี้ฟ้า
ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง

จ.เชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
ราคา 6,900.-/รหัส THT-1613
เดินทาง พย.59-มค. 60

เดินทาง 9 ท่าน (รถตู้ VIP)
รายละเอียดเพิ่มเติม

HOKKAIDO 2SNOW FESIVAL NO.2
ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 44,900.-
เดินทาง 31 มค.-05 กพ.60
รหัส OUT-1652
รายละเอียดเพิ่มเติม


นมัสเต เนปาล เมืองมรดกโลก

ประเทศเกาหลี 4 วัน 3 คืน
ราคา 24,900
เดินทาง ต.ค.59-ม.ค.60
รหัส OUT-1644
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ประเทศจีน 6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 15,900.-
เดินทาง ต.ค.59-ม.ค.60
รหัส OUT-1647
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม
ประเทศพม่า 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 17,900.-
เดินทาง ต.ค.59-ม.ค.60
รหัส OUT-1638
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
คุ้มครองเอเชีย
(สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
Oasis Group Tour Asia
เริ่มต้น 95.-/ท่าน
รหัส INS-001

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
Travel Insurance for Outbound Traveller
(ยื่นขอวีซ่า Schengen ได้)
เริ่มต้น 290.-/ท่าน รหัส INS-002

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ(สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป)
Travel Insurance Oasis Group Tour (ยื่นขอวีซ่า Schengen ได้)
เริ่มต้น 235.-/ท่าน รหัส INS-002
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

TOP