FTH-028

สตูล – ตรัง  3 วัน 2 คืน

‘Low Carbon More Inspired’

ล่องแคนูชมถ้ำเล สเตโกดอน ถ้ำเลยาวที่สุดในเมืองไทย – ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรสร้าง ปราสาทพันยอด – ล่องเรือค้นหาลานฟอสซิลแลนด์ดินแดนยุค 480 ล้านปี – สัมผัสวิถีชีวิต ชุมชนปากกัดตีนถีบบ้านย่านซื่อ – เดินชมย่านตึกเก่าสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส – สถานี รถไฟกันตัง สถานีสุดทางรถไฟของฝั่งทะเลอันดามัน

จุดเด่นของโปรแกรม

 • ล่องเรือแคนูลอดถ้ำเลยาวที่สุดในเมืองไทย ถ้ำเล สเตโกดอน ชมซากฟอสซิลของซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่พ่วงการผจญภัยแบบตื่นเต้นและเร้าใจเล็กๆ
 • เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านทานเองโดยเชฟในชุมชนบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล
 • สนุกกับกิจกรรมทางทะเล สัมผัสความงามของทะเลแหวกสันหลังมังกร
 • พายแคนูล่องถ้ำลอดพบรัก และประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรสร้าง ปราสาทพันยอด
 • ล่องเรือชมแหล่งฟอสซิล มหายุคพาลีโอโซอิก ในช่วงยุคแคมเบียน และโอโดวีเซียน ค้นหาลานฟอสซิลแลนด์ดินแดนยุค 480 ล้านปี ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ชมหินตาหินยาย ฟังตำนานสำเภาเภตรา
 • ชุมชนปากกัดตีนถีบบ้านย่านซื่อ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนป่าจากที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
 • เดินชมย่านตึกเก่าที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และแบบจีนโบราณ Trang Street Art
 • สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีสุดทางรถไฟของฝั่งทะเลอันดามัน

หมายเหตุ

 • เวลา:             ทัวร์ 3 วัน 2 คืน เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน
 • สถานที่:         รับ-ส่ง จากสนามบินตรัง หรือโรงแรมในตัวเมืองตรัง
 • รูปแบบ:         ทัวร์อาหาร – วัฒนธรรม – เรือหางยาวท้องถิ่น – แคนู – รถตู้
 • การแต่งกาย:    ควรเตรียมชุดเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แห้งง่าย และรัดกุม เพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือ
  รวมทั้งอุปกรณ์กันแดด หมวก ร่ม อุปกรณ์อาบน้ำ เสื้อกันฝน เสื้อผ้าแห้งสำหรับเปลี่ยนหลังจากเล่นน้ำ (เรือหางยาวท้องถิ่นแบบมีหลังคา)
 • การจอง:         จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน

วันแรก                   สนามบินตรัง – ล่องแคนูชมถ้ำเล สเตโกดอน – ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล

เช้า                        เดินทางถึงสนามบินตรัง

                            เดินทางมุ่งหน้าสู่ ถ้ำเล สเตโกดอน จ.สตูล รถตู้ปรับอากาศ VIP

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนูอาหารท้องถิ่น

บ่าย                       ล่องเรือแคนูลอดถ้ำเลยาวที่สุดในเมืองไทย 3.4 km.ที่ ถ้ำเล สเตโกดอน ชมซากฟอสซิลของซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ และหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตา ที่พ่วงการผจญภัยแบบตื่นเต้นและเร้าใจเล็กๆ

                            เดินทางถึง ชุมชนบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล เข้าที่พักเก็บสัมภาระ

เย็น                        เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านโดยเชฟในชุมชน เช่น แกงตอแมะ, ยำสาวน้อยเคียงเลกุ้งสด เป็นต้น และนำมาทานเป็นอาหารเย็นวันนี้

                            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) เมนูพื้นถิ่นของชุมชน และอาหารทะเลสดๆ

                            พักที่รีสอร์ทในชุมชนบ่อเจ็ดลูก (ห้องพัดลม) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง                  กิจกรรมทางทะเลชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก – ชุมชนปากกัดตีนถีบบ้านย่านซื่อ – ตรัง

เช้า                        รับประทานอาหารเช้าเมนูพื้นถิ่น อาทิ ข้าวยำ ข้าวเหนียวปลาเค็ม (มื้อที่ 3)

                            ร่วม กิจกรรมทางทะเล โดยทีมไกด์ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก

 • สัมผัสความงามของทะเลแหวกสันหลังมังกร
 • ชมทิวทัศน์ความงามของอ่าวตะโล๊ะบิแต และชมอ่าวหินงาม
 • พายแคนูล่องถ้ำลอดพบรัก
 • พายแคนูล่องชมประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรสร้าง ปราสาทพันยอด
 • ชมแหล่งฟอสซิล มหายุคพาลีโอโซอิก ในช่วงยุคแคมเบียน และโอโดวีเซียน ค้นหาลานฟอสซิลแลนด์ดินแดนยุค 480 ล้านปี ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
 • ชมหินตาหินยาย ฟังตำนานประวัติศาสตร์ตำนานสำเภาเภตรา

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) แบบข้าวกล่องบนเกาะ

บ่าย                       อาบน้ำพร้อมเก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทาง

                            ออกเดินทางสู่ ชุมชนปากกัดตีนถีบบ้านย่านซื่อ จ.ตรัง

                            สัมผัสชุมชนริมฝั่งแม่น้ำตรัง ชุมชนป่าจากที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

เย็น                        มุ่งหน้าเข้าสู่ เมืองตรัง

                            ***อิสระรับประทานอาหารเย็น ที่ถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟตรัง

                            เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ ไมตรี เฮ้าส์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม                  เมืองตรัง – สถานีรถไฟกันตัง – สนามบินตรัง

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ท
หรือเลือกทานอาหารเช้าสไตล์เมืองตรังตามอัธยาศัย** พร้อมเดินชมย่านตึกเก่าที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และแบบจีนโบราณ Trang Street Art

                            สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีสุดทางรถไฟของฝั่งทะเลอันดามัน ชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิก ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ครัวคุณปุ้ม ร้านขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ชื่อดัง

บ่าย                       แวะซื้อของฝากเมืองตรัง

                            เดินทางถึงสนามบินตรัง

          เดินทางกับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนนักเดินทาง

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

ราคาท่านละ (THB)

11,000

7,300

6,200

5,700

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (นอนห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ VIP 9 ทีนั่ง หรือรถท้องถิ่น พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าเรือหางยาวท้องถิ่น และเรือแคนู นำเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียม (คนไทย) เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ตรัง – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าโทรศัพท์ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หรือยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เป็นต้น
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ

 • จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

 

TOP