INP-007


รายละเอียดโปรแกรม

08.00 น.         ชาวคณะพร้อมกันที่ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) บริการอาหารว่างยามเช้า ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน โดยมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวก (กรุณาเตรียมเสื้อผ้าแห้งสำหรับใส่กลับและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น)

08.30 น.         เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) ไปยังท่าเรือ โรงแรมแกรนด์อันดามัน (เกาะสน พม่า)

09.30 น.         เรือออกจากฝั่งโรงแรมแกรนด์อันดามัน ล่องทะเลอันดามันผ่านหมู่เกาะต่างๆ ชมบรรยากาศธรรมชาติของท้องทะเลพม่า บนเรือมีเสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น พร้อมบริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

10.00 น.         เดินทางถึง เกาะฮอร์สชู (Horse Shoe Island) เกาะแห่งนี้มีชายหาดที่ขาวสะอาดและโค้งคล้ายกับ “เกือกของม้า”ท่านสามารถเบิกอุปกรณ์ดำน้ำ เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแกรนด์ อันดามัน ทราเวล

ถึง เกาะดอกไม้ ชมความงามของมวลหมู่ปลาหลากสายพันธ์ และทุ่งดอกไม้ทะเล (บ้านปลาการ์ตูน) ตื่นตากับการดำน้ำชมฉลามครีบดำ ที่แวะเวียนเข้ามาภายในเขตน้ำตื้น

11.00 น.         ถึงเกาะ เกาะหัวใจมรกต (Cock's Comb) หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีมรกต ซึ่งเป็นจุดที่ท้าทายนักดำน้ำตื้นให้ลอดถ้ำ เข้าไปด้านในท่านจะพบความงามของต้นกัลปังหา ปะการังอ่อนสีสันสดใส แหวกว่ายท่ามกลางฝูงปลากะตัก นับล้านตัว ที่คอยดักกินแพลงตอนอยู่หน้าถ้ำ

(ถ้าสภาพอากาศลมแรงและมีคลื่นสูง จะเปลี่ยนไปดำน้ำยังเกาะใกล้เคียงแทน)

12.00 น.         เดินทางถึง เกาะตาฟุ๊ก (Dunkin Island) เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียด ท่านสามารถเล่นน้ำและดำน้ำหน้าหาด พายเรือแคนู รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น.         นำท่านเดินทางไป เกาะย่านเชือก (Zedetkyi Island) ที่สุดของจุดดำน้ำตื้น ชมสวยความงาม และความหลากหลายของปะการังน้ำตื้น อาทิ ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ทักทายฝูงปลาการ์ตูนใต้ท้องทะเลอันสมบูรณ์ของทะเลพม่า

15.00 น.         ออกเดินทางจากเกาะย่านเชือก เก็บสัมภาระกลับโรงแรมแกรนด์อันดามัน พร้อมเสิร์ฟน้ำดื่มและของว่างบนเรือ

16.00 น.         ถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (เกาะสน) รับเอกสารผ่านแดนคืนพร้อมคูปองอาหารเย็นและผ้าเช็ดตัวสะอาด ท่านสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมได้ (ฟรี) เล่นน้ำในสระว่ายน้ำ และซาวน่าอย่างดี

17.00 น.         รับประทานอาหารเย็นแบบบุปเฟ่ต์ (มื้อที่ 2) ห้องอาหารวิคทอเรีย แกรนด์อันดามัน พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free Shop หรือสามารถร่วมสนุก และเสี่ยงโชคกับห้อง คาสิโน ที่ทางโรงแรมมีไว้บริการทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง

19.00 น.         ออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...

*********************************************

“โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก”

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าทริปดำน้ำตื้นทะเลพม่า 1 วัน (โดยเรือเร็ว) พร้อมอุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling (หน้ากาก+ท่อหายใจ) และเสื้อชูชีพ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าผ่านแดนพม่า และค่าด่านตรวจคนเข้าเมือง และทุกค่าธรรมเนียมในกระบวนการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ (อาหารเช้า 1 มื้อ (ขนม, ชา, กาแฟ), อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • ค่าน้ำดื่มและของว่างบนเรือ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ผ้าเช็ดตัว, และห้องซาวน่า ที่โรงแรม Grand Andaman
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และสตาฟคอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุฯ ตามเงื่อนไขกรมธรรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประจำตัวประชาชนกรณีคนไทย (พาสปอร์ต กรณีชาวต่างชาติ)
  **สำเนาบัตรประชาชนของทุกท่าน ต้องส่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
  2 อาทิตย์ เพื่อทำเอกสารผ่านแดน**
 • ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป
 • ชุดสำหรับเปลี่ยน (เสื้อผ้าแห้ง), รองเท้าแตะ, และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP