THP-003

วันแรก            กรุงเทพ - กระบี่

รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ + ส่ง ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง        กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ รีสอร์ทที่พัก

07.50 น. – 08.30 น.          รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว)

                          ³ ในเมือง         รับ 08.00 น. – 08.15 น.                   ³ อ่าวนาง         รับ 08.30 น. – 08.45 น.

                          ³ ทับแขก          รับ 07.50 น. – 08.00 น.                   ³ คลองม่วง      รับ 08.00 น. – 08.15 น.

09.00 น.         นำท่านลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการน้ำดื่มเย็น ๆ

09.30 น.         นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม

                                ³ ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

³ อ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงาม ของหน้าผาๆหินปูนแห่งนี้

10.30 น.         นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและ เกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านเดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00 น.         ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

11.15 น.         นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือ ที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย

12.00 น.         นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อที่ 2) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนสบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.00 น.         เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

นำท่านส่งยังโรงแรมที่พัก ...

วันที่สาม        กรุงเทพ - กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ รีสอร์ทที่พัก

หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบิน / บขส.กระบี่

**********************************************

(โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนบนชายหาดนานๆ เพราะจะเน้นจอดหาดให้ทุกท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่)

วันแรก            กรุงเทพ - กระบี่

รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ + ส่ง ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสอง           กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ที่พัก

07.50 น. – 08.30 น.          รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว)

                                                ³ ในเมือง         รับ 08.00 น. – 08.15 น.                   ³ อ่าวนาง         รับ 08.30 น. – 08.45 น.

                                                ³ ทับแขก          รับ 07.50 น. – 08.00 น.                   ³ คลองม่วง      รับ 08.00 น. – 08.15 น.

09.00 น.         นำท่านลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะห้อง (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

บนเรือบริการน้ำดื่มเย็น ๆ

09.30 น.         เดินทางถึง เกาะห้อง นำท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน

มีทางเข้าทางเดียวที่มีช่องประมาณ 5 เมตร สามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย

10.30 น.         นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างลงตัว งดงามด้วย บรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น.         นำท่านสู่ เกาะลาดิง (Paradise Island) เกาะเล็ก ๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ สวยงามด้วยหาดทรายส่วนตัว

                         เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังหน้าหาด หรือจะพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

12.00 น.         นำท่านขึ้น เกาะห้อง ขึ้นอยู่กับ อุทธยานแห่งชาติธารโบกขรณี เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ ได้รับชื่อว่าเป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จาก ททท.ด้วย

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนสบาย ๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

15.00 น.         เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

                         นำท่านส่งยังโรงแรมที่พัก ...

วันที่สาม        กรุงเทพ - กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณรีสอร์ทที่พัก

หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบิน / บขส.กระบี่

*********************************************

วันแรก            กรุงเทพ - กระบี่

รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ + ส่ง ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสอง           กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ รีสอร์ทที่พัก

07.50 น. – 08.30 น.          รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว)

³ ในเมือง         รับ 08.00 น. – 08.15 น.                   ³ อ่าวนาง         รับ 08.00 น. – 08.15 น.

                                                ³ ทับแขก          รับ 07.50 น. – 08.00 น.                   ³ คลองม่วง      รับ 08.00 น. – 08.15 น.

09.00 น.         นำท่านลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ

09.45 น.         นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม

                         ³ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำ

³ อ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงาม และดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย

³ อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน

³ ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น.         นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี

บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ(มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น.         นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม

15.00 น.         นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 น.         เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

วันที่สาม        กรุงเทพ - กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ รีสอร์ทที่พัก

หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบิน / บขส.กระบี่

 

******************************************

วันแรก            กรุงเทพ - กระบี่

รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ + ส่ง ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสอง           กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ที่พัก

07.50 น. – 08.30 น.          รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่ อ.คลองท่อม

³ ในเมือง         รับ 09.00 น. – 09.15 น.                   ³ อ่าวนาง         รับ 08.30 น. – 08.45 น.

                                                ³ ทับแขก          รับ 07.50 น. – 08.00 น.                   ³ คลองม่วง      รับ 08.00 น. – 08.15 น.

09.00 น.         เดินทางสู่ อ.คลองท่อม โดยรถปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

10.00 น.         นำท่านสู่ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จากใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ (เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)

11.30 น.         ชม การสาธิตการกรีดยางพารา พืชเศรษฐกิจของทางภาคใต้ รับฟังเรื่องราวของชาวสวนยางและขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูปยางพาราในแบบต่าง ๆ

12.00 น.          บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อที่ 2)  ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ๆ

12.30 น.         นำท่านเดิน เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นสถานที่ที่มีนกแต้วแร้วท้องดำ นกที่ครั้งหนึ่งเคยได้สูญพันธ์ไปแล้วในโลกนี้ แต่มาพบที่นี่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัว

³ สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.30 น.         เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของกระบี่ นำท่านชมต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม, ศาลาหลวงปู่ทวด และถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดนี้ เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก

16.00 น.         นำท่านส่งโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน ....

วันที่สาม        กรุงเทพ - กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ รีสอร์ทที่พัก

หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบิน / บขส.กระบี่

*********************************************

วันแรก            กรุงเทพ - กระบี่

รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ + ส่ง ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสอง           กระบี่

07.50 น. -08.30 น.            รถรับคณะตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ อ่าวท่าเลน

³ ในเมือง   รับ 08.00 - 08.15 น.                               ³ ในอ่าวนาง   รับ 08.30 - 08.45 น.

³ ทับแขก   รับ 07.50 - 08.00 น.                               ³ คลองม่วง   รับ 08.00 - 08.15 น.

09.00 น.         เดินทางสู่ อ่าวท่าเลน (ใช้เวลาประมาณ 45  นาที)

10.30 น.         นำท่านลง เรือคายัค (ลำละ 2–3 ท่าน) ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ พายลัดเลาะแนวป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่บ้านท่าเลนแห่งนี้ได้รับ รางวัลโลกสีเขียวจาก ททท.ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระหว่างทางการพายเรือ ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา ท่านจะได้ชมช่อง แคบแคนย่อนที่สวยงาม ทั้งหน้าผาหินที่ขนานกันตลอดที่เรากำลังพายเรือ และลากูนน้อยใหญ่ต่าง ๆ มากมาย ระหว่างทางจะมีฝูงลิงออกมาทักทายท่าน

12.00 น.         เสร็จสิ้นการพายเรือ บริการน้ำดื่มเย็นๆ และผลไม้

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศ สบายๆ

13.00 น.         นำท่านส่งโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน....

วันที่สาม        กรุงเทพ - กระบี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ รีสอร์ทที่พัก

หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบิน / บขส.กระบี่

 

******************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามระบุใรโปรแกรม            
 • ค่าทัวร์ 1 รายการ
 • ค่ารถรับ–ส่ง โรงแรม–ท่าเรือ
 • ค่าเรือเร็ว Speed Boat ท่องทะเลกระบี่
 • ค่าเสื้อชูชีพ + หน้ากากดำน้ำ + ท่อหายใจ
 • ค่าน้ำดื่ม + น้ำแข็ง, ค่าอาหารว่าง (ผลไม้ตามฤดูกาล + ขนม)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ (คนไทย)
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยทางทะเลตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ท่านละ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ หรือทิปไกด์และทีมงาน

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP