THP-132

วันแรก                  กรุงเทพฯ – สักการะกรมหลวงชุมพร - ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง  

13.00 น.               ถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เกาะช้าง-เฟอร์รี่ เก็บสัมภาระให้พร้อมเตรียมลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ เกาะช้าง

14.30 น.               เดินทางถึง อ่าวสับปะรด ของฝั่งเกาะช้าง จากนั้นเปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถตู้

15.00 น.               นำท่านสักการะ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง เพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมชมวิวเหนือหาดทรายขาว

15.30 น.               เดินทางเข้าสู่ น้ำตกคลองพลู ชมธรรมชาติน้ำตกขนาดใหญ่บนเกาะช้าง

16.30 น.               Check in ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ หรือเล่นน้ำ เดินเล่นที่หน้าหาดส่วนตัวของรีสอร์ท

18.30 น.               พร้อมกันที่ แผนกต้อนรับ รอขึ้นรถเพื่อนำท่านไปรับประทานอาหารเย็น

19.00 น.                รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 1)  ณ ร้านไอยราซีฟู้ด ริมน้ำ ชมวิวพระอาทิตย์อัศดง

20.00 น.               หลังอาหารเย็น นำท่านนั่งเรือแจวเข้าคลอง ชมหิ่งห้อยริมฝั่งคลอง บนเกาะช้าง นี่แหล่ะ “สวรรค์แห่งตะวันออก”

20.30 น.               กลับเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์...

 

วันที่สอง               ดำน้ำดูปะการัง – อุทยานฯ เกาะรัง - ยักษ์เล็ก – ยักษ์ใหญ่ - เกาะหวาย

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 2) ที่โรงแรม ห้องอาหารริมสระว่ายน้ำ ริมทะเล

08.30 น.               เดินทางโดยรถตู้ไปยัง หมู่บ้างบางเบ้า เพื่อลงเรือทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 

9.00 น.                 ถึงท่าเรือ หมู่บ้านบางเบ้า ซึ่งดั้งเดิมประกอบอาชีพประมง หาปลา ออกอวนกุ้ง

9.30 น.                 นำท่านล่องเรือออกจากบ้านบางเบ้า สู่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะรัง (ประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

10.30 น.               เดินเรือถึง เกาะยักษ์เล็ก (เกาะโล้น), เกาะยักษ์ใหญ่ , หาดทรายเกาะรัง รับอุปกรณ์ดำน้ำ สำหรับท่านที่ต้องการดำน้ำชมปะการัง

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อ 3) (พิเศษ! แถมเครื่องส้มตำ ตำทานเอง)

เมนูอาหาร: ผัดกระเพราทะเล, ทอดมันปลา, ผัดวุ้นเส้น, สัปประรด, น้ำดื่มแก้วคัพ, กาแฟร้อน

13.30 น.                ออกเดินทางสู่ เกาะหวาย (ประมาณ 45 นาที) สำหรับท่านที่ได้ดำน้ำ สามารถเดินขึ้นสะพานชมวิวทะเลได้

14.30 น.               ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะช้าง (รับประทาน B.B.Q + มันฝรั่งเผา)

15.30 น.               ถึง เกาะช้าง เชิญท่านเดินเล่นซื้อของฝากได้ (ประมาณ 45 นาที)

16.30 น.               กลับถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.                รับประทานอาหารค่ำ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

22.00 น.               พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์...

 

วันที่สาม               เก็บภาพประทับใจ ก่อนอำลาเกาะช้าง

06.30 น.               อรุณสวัสดิ์ สูดอากาศสดชื่น และชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อ 5)

08.30 น.               Check out ออกจากโรงแรม เตรียมพร้อมขึ้นรถกลับ

09.00 น.               ออกจากที่พักมุ่งสู่ท่าเรือ อ่าวสับปะรด ของฝั่งเกาะช้าง

09.30 น.               ลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟาก (เดินทางประมาณ  25 นาที)

10.00 น.               ถึงท่าเรือฝั่ง อ่าวธรรมชาติ ตรวจเช็คของใช้ส่วนตัวของแต่ละท่าน

11.00 น.               เชิญท่านชม “สวนสวรรค์ตะวันออก” มีทุเรียนให้ท่านเลือกซื้อมากมายค่ะ

12.00 น.                อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.               แวะซื้อของฝากร้านต้นตำหรับ อาทิ อาหารทะเลแห้ง, กะปิ, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, ผลไม้ ต่างๆ

15.00 น.               ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

********************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าห้องพัก 2 คืน ตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ, อาหารว่างบนเรือทัวร์ดำน้ำ ตามระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ เกาะช้าง
 • รถตู้บริการรับส่งบนเกาะช้าง
 • ทริปดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ (เต็มวัน) พร้อมเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
 • ทีมงานบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอุบัติเหตุประกันในการเดินทาง 500,000.-บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์, ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ, Mini Bar และทิปไกด์หรือพนักงาน
 • ค่าคาราโอเกะ 
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP