THP-133วันแรก                  เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท - เกาะกระดาด

11.00                     พร้อมกันที่ท่าเรือแหลมงอบ เรือออกเดินทางสู่ เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท ท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของหมู่เกาะช้าง และหมู่เกาะกูด ท่ามกลางบรรยากาศ ท้องฟ้าสีครามสดใส น้ำทะเลใสสะอาด

12.00                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท (มื้อที่ 1)

13.00                     Check in เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท

15.00                     นั่งเรือสู่ เกาะกระดาด ชมความงามของหมู่เกาะทะเลตราด กว่า 67 เกาะน้อยใหญ่ เปรียบได้ประดุจอัญมณีล้ำค่า นำท่าน ชมกวาง บนเกาะกระดาดโดยรถแทรคเตอร์ผ่านฝูงกวางที่กินหญ้ามุ่งหน้าสู่ท้ายเกาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศกับหาดทราย ขาว ต้นมะพร้าวโบราณ ที่มีอายุกว่า100 ปี อีกหนึ่งจุดที่ Unseen Thailand ค่ะ

16.30                     รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 2) ผ่อนคลายกับกิจกรรมแนะนำต่าง ๆ เช่น พายเรือคายัด ดูปะการังน้ำตื้นหน้ารีสอร์ท เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท หรือจะเป็นกีฬาชายหาด ตามที่ท่านต้องการได้

18.30                     รับประทานอาหารเย็น Seafood, Thai Style (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.30                     เดินเล่นพักผ่อนบริเวณ สะพาน “สู่ฝัน” ทอดยาวจากหน้า เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท ไปในทะเลกว่าครึ่งกิโล (จุดชมวิวที่ยามค่าคืนที่สวยงามสุด ๆ)

 

วันที่สอง               เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท ดำน้ำดูปะการัง เกาะรัง 3 จุด

08.00                     รับประทานอาหารเช้า เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

09.00                     ออกเรือไปดำน้ำดูปะการัง ที่หมู่เกาะรัง 3 เกาะ 4 จุด หมู่เกาะรัง ชมธรรมชาติของฝูงปลาหลากสีสัน และปะการังใต้ท้องทะเลของอ่าวไทย บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรังมีเกาะน้อยใหญ่อยู่จำนวนมาก ได้แก่ เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะยักษ์ เกาะสามพี่น้อง เกาะมะปริง และเกาะกาปั่น เป็นต้น

**หากไม่สามารถไปดำน้ำได้ จะนำท่านเที่ยวเกาะขาม เกาะเล็กๆ ที่มีหินภูเขาไฟตั้งอยู่ด้วยธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างลงตัว ตัดกับหาดทรายขาว น้ำทะเลสีคราม ถ้าน้ำลงจะเห็นทะเลแหวกด้วย**

12.00                     รับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่ ณ เกาะรัง (มื้อที่ 5) แนะนำกิจกรรมว่ายน้ำดูปะการังน้ำตื้นของหมู่เกาะต่างๆ

16.30                     รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่ 6) ผ่อนคลายกับกิจกรรมแนะนำ อาทิ พายคายัด

18.30                     รับประทานอาหารเย็น BBQ Seafood (มื้อที่ 7) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม               เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท-ตราด

08.00                     รับประทานอาหารเช้า ณ เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท (มื้อที่ 8)

10.00                     Check out เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท เดินทางกลับฝั่งตราดโดยสวัสดิภาพ

 

** การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรอบเรือ **

******************************************

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าสปีดโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างแหลมงอบ หรือแหลมศอก และเกาะหมาก
 • ค่าเครื่องดื่มต้อนรับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารหลัก 6 มื้อ (อาหารเช้า 2, กลางวัน 2, และเย็น 2)
 • ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
 • ค่ากิจกรรมดำน้ำชมปะการัง
 • พายเรือคายัค
 • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น Mini Bar, ซักรีด, ค่าโทรศัพท์ในห้องพัก, อาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP