THP-137


กำหนดการเดินทาง

ช่วงเช้า                  รับนักท่องเที่ยว ที่โรงแรม ที่พัก ช่วงเวลาประมาณ 08.00 - 08.30 น. ใช้เวลา 1ชั่วโมง โดยรถกระบะ

10.00 น.               เดินทางไปถึงที่หมายแรก อำเภอแม่แตง ปางช้าง เพลิดเพลินกับการให้อาหาร และเล่นกับลูกช้าง น่ารักแสนรู้หลังจากนั้น (นั่งช้างประมาณ 1 ชั่วโมง)

เที่ยง                       หลังจากนั้นเดินทางต่อไปถึง หมู่บ้านชาวเขา พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินสำรวจหมู่บ้าน ประมาณ 30 นาที เดินทางต่อไปอีกประมาณ 30 นาที ไปถึง Camp เพื่อพักทานข้าว

13.30 น.               หลังจากนั้นจะเริ่ม เดินป่า ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อไปถึงที่ น้ำตก หยุดพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำตก

15.00 น.               หลังจากนั้นเดินป่าอีก ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อไปที่ สถานีล่องแพ

16.00 น.               ล่องแพยาง อีกประมาณ 1ชั่วโมง

18.00 น.               เสร็จกิจกรรม และเดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยความสุข

 

********************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถรับ-ส่งกลับที่พัก
  • ค่ากิจกรรมนั่งช้าง, ล่องแพ
  • ค่าอาหารกลางวัน, มัคคุเทศก์
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • เครื่องดื่มทุกชนิด

สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

  • เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและแห้งง่าย กางเกงขาสั้น, รองเท้าผ้าใบ, ชุดว่ายน้ำ
  • หมวก, แว่นกันแดด
  • อุปกรณ์กันน้ำ

หมายเหตุ: สิ่งของมีค่าทุกชนิดไม่ควรนำติดตัวมาด้วย หากเกิดการชำรุด หรือสูญหาย

ทางเราไม่ขอรับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

TOP